Brendiranje

Klijentima pružimo usluge kroz inovacije i naprednu tehnologiju.

Šta je brendiranje?

Brendiranje predstavlja marketinšku praksu tokom poje kompanija stvara ime, simbol ili logotip i dizajn, vizuelni identitet i doživljaj kod kupaca ili klijenata. brendiranje ne ostavlja samo utisak na klijente i kupce već oni na osnovu brenda mogu imati na osnovu iskustava, širu sliku šta mogu očekivati od kompanije. Kao i za sve drugo, tako je i za izgradnju jednog brenda potrebno vreme, te se ne može očekivati da jedan brend postane poznat preko noći. Jedan brend se pozicionira na tržištu osim zvučnim imenom, logotipom, sloganom, dobrim i funkcionalnim veb sajtom, dobrim marketinškim kampanjama uključujući tu marketing sadržaja i marketing društvenih mreža.

Zbog čega je brendiranje bitno?

  • Ključno je za poslovanje jedne kompanije;
  • Menja percepciju, povećava svest o brendu I pokreće nove poslove;
  • Stvara pozitivan uticaj o kompaniji kod kupaca I klijenata;
  • Stvara ime kome se veruje;

Koji je cilj brendiranja?

  • Usko povezivanje sa ciljnom publikom i javnošću;
  • Dobro definisana ciljna grupa;
  • Stvaranje dobrog brenda koji neće zbunjivati korisnike,
  • Stvaranje jasnog brenda koji neće izazvati konfuziju kod potencijalnog klijenta i naterati ga da se za uslugu obrati konkurenciji;