Grafički dizajn

Klijentima pružimo usluge kroz inovacije i naprednu tehnologiju.

Šta je to Grafički dizajn?

Za potrebe klijenata možemo da uradimo:

  • Korporativni identitet kompanije
  • Dizajn logotipa
  • Dizajn i pripremu za štampu vizitkarti, flajera, plakata, bilborda, etiketa, aplikacija za majce, jelovnika, kataloga, korica za knjige i sl.