Oglašavanje i marketing

Klijentima pružimo usluge kroz inovacije i naprednu tehnologiju.

Oglašavanje i marketing

SEO-Search Engine Optimization, tj., optimizacija sajtova za internet pretraživače predstavlja proces unapređivanja sadržaja na Vašem sajtu i izvan njega koji ima za cilj ostvarivanje što bolje pozicije, rangiranja veb sajta u rezultatima pretrage na internet pretraživačima.

Kao internet marketing strategija, SEO razmatra način funkcionisanja pretraživača kao i pojam koji ljudi pretražuju. Optimizacija veb-sajta prvenstveno obuhvata menjanje sadržaja i HTML koda koje može dovesti do poboljšanja njegovog rangiranja vezano za specifične ključne reči, i da ukloni prepreke prilikom indeksiranja sadržaja veb-sajta od strane pretraživača.

Šta je to marketing društvenih mreža?

Marketing društvenih mreža (Social Media Marketing) predstavlja upotreba društvenih mreža radi izgradnje Brenda preduzeća, povećanja prodaje kao i povećanja “internet saobraćaja” na veb sajtu. 

Marketing društvenih mreža da bi se uopšte mogao nazvati tako podrazumeva objavljivanje kvalitetnog pisanog i drugog sadržaja, animiranje pratilaca da kupe Vaš proizvod ili uslugu. Predstavlja novo poglavlje digitalnog marketinga koje kao krajnji cilj ima povećanje profita kompanije.

Marketingom na društvenim mrežama, koje su u poslednjih nekoliko godina značajno uznapredovale, mnoge kompanije takmiče se za pažnju svoje ciljne publike. 

Prvi korak predstavlja kreiranje marketing strategije na glavnim platformama društvenih mreža: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, YouTube, Snapchat, Tik Tok, kao i platforme za razmenu društvenih poruka: Messenger, WhatsApp i WeChat

Za dobru kampanju neophodno je napraviti analizu kojoj ciljanoj grupi se obraćate i na kojim društvenim mrežama, koju vrstu sadržaja želite da delite i koja će vrsta sadržaja najbolje definisati Vaš proizvod i uslugu i privući Vašu ciljanu publiku.

Šta je marketing sadržaja?

Marketing sadržaja predstavlja oblik marketinga koji podrazumeva izradu i podelu online materijala i sadržaja, stvarajući time vrednost koja bi podstakla interes potencijalnih kupaca za proizvod ili uslugu. Marketing sadržaja ima za cilj povećanje prodaje. Marketing sadržaja osim velikih kompanija koriste i manja preduzeća i preduzetnici jer je evidentno da daje rezultate. Marketing sadržaja u poslovanju ostvaruje: povećanje prodaje, uštede troškova, isticanje brenda kompanije i izgradnju lojalnosti kod kupaca. To se postiže člancima, blogovima, webinarima, video snimcima, prezentacijama, emailovima…

Šta je brendiranje?

Brendiranje predstavlja marketinšku praksu tokom poje kompanija stvara ime, simbol ili logotip i dizajn, vizuelni identitet i doživljaj kod kupaca ili klijenata. brendiranje ne ostavlja samo utisak na klijente i kupce već oni na osnovu brenda mogu imati na osnovu iskustava, širu sliku šta mogu očekivati od kompanije. Kao i za sve drugo, tako je i za izgradnju jednog brenda potrebno vreme, te se ne može očekivati da jedan brend postane poznat preko noći. Jedan brend se pozicionira na tržištu osim zvučnim imenom, logotipom, sloganom, dobrim i funkcionalnim veb sajtom, dobrim marketinškim kampanjama uključujući tu marketing sadržaja i marketing društvenih mreža.

Zbog čega je brendiranje bitno?

 • Ključno je za poslovanje jedne kompanije;
 • Menja percepciju, povećava svest o brendu I pokreće nove poslove;
 • Stvara pozitivan uticaj o kompaniji kod kupaca I klijenata;
 • Stvara ime kome se veruje;

Šta je cilj brendiranja?

 • Usko povezivanje sa ciljnom publikom i javnošću;
 • Dobro definisana ciljna grupa;
 • Stvaranje dobrog brenda koji neće zbunjivati korisnike,
 • Stvaranje jasnog brenda koji neće izazvati konfuziju kod potencijalnog klijenta i naterati ga da se za uslugu obrati konkurenciji;

Danas u eri digitalne tehnologije na lak i jednostavan način mobilnim telefonima, tabletima ili laptopovima svako od nas može kreirati video.

Mi u BrandIng-u za potrebe Vaše kompanije možemo uraditi:

 • Osmišljavanje i pisanje scenarija za potrebe vašeg proizvoda, usluge ili reklamiranja same kompanije;
 • Fotografisanje i snimanje;
 • Sređivanje slika i snimaka;
 • Upload slika, snimaka i zvuka;
 • Odabir tema;
 • Pisanje marketinških tekstova za titl na video snimcima koji određuju Vaš proizvod ili uslugu;
 • Video i audio montažu;
 • Eksportovanje gotovog fajla.